CHENNAI MASJID’S SAHAR LIST – 2017

CHENNAI MASJID’S SAHAR LIST – 2017

Kindly find the below masjid list in Chennai which offers Sahar food this Ramadan. ரமலானில் சஹர் சாப்பாடு கிடைக்குமிடங்கள்—சென்னையில்///// Ramalan #Sahar Food availability in and around Chennai, Few are free and rest are Paid. 1. Adyar – Hotel Topper (paid sahar) Near Adyar bus deppo, Masjid Campus Paid 3 and 4am Sahar available during entire ramalan […]

UNIPRO’s Motivational and Scholarship Guidance Program in the Government School

UNIPRO’s Motivational and Scholarship Guidance Program in the Government School

As per UNIPRO’s strong commitment in the area of constructing a society of educationalists, our team has conducted Motivational, Empowerment and Scholarship Guidance program in Madarasa-e-Azam government school on 18th February, 2017 with the motto of strengthening the school with modern educational techniques in order to make them compete with top metropolitan schools. Mr.Y.Mohamed Rabik, […]

UNIPRO’s Niswan Madarasa Initiative

UNIPRO’s Niswan Madarasa Initiative

The prophet Muhammad(peace be upon him) said “The whole world is a provision and the best object of benefit of the world is the pious woman” As per his sayings, UNIPRO dreamt of raising pious women in the society and by the grace of Allah(SWT), the dream comes true. UNIPRO’s efforts in it’s own adopted […]

UNIPRO Village Adoption And Sanitation Project

UNIPRO Village Adoption And Sanitation Project

The prophet(phuh) said, “Beware of the three acts that cause you to be cursed: Relieving yourselves in shaded places (that people utilise), in a walkway or in a watering place.” Hygiene and cleanliness being an integral part of Islam and as per prophetic words emphasizing to maintain eco-friendly environment sanitary, UNIPRO adopted village sanitation project […]

Hajj Medical Kit Distribution

Hajj Medical Kit Distribution

It has been narrated from Aba Abdillah [Imam Ja’far Ibn Muhammad as-Sadiq] (peace be upon him) that he said, “Those who perform Hajj and the Umrah are the guests of Allah. If they ask Him for something, He will grant it to them; if they call upon Him then He will answer them; if they […]

முதல் தலைமுறை பட்டதாரி சான்றிதழ் பெறுவது எப்படி?

முதல் தலைமுறை பட்டதாரி சான்றிதழ் பெறுவது எப்படி?

*முதல் தலைமுறை பட்டதாரி சான்றிதழ் பெறுவது எப்படி?* தமிழக அரசு, தொழிற்கல்வி படிப்பதை ஊக்குவிப்பதற்காக ஒரு குடும்பத்தில் முதல் தலைமுறை பட்டதாரி ஆகும் மாணவர்களின் கல்விக் கட்டணம் முழுவதையும் ஏற்றுக்கொண்டு வருகிறது. கடந்த 2010ம் வருடத்திலிருந்து இதற்கென தனி அரசாணை பிறப்பித்து இந்தச் சலுகையை மாணவர்களுக்கு அளித்து வருகிறது. அந்த அரசாணையில், ‘அரசு மற்றும் தனியார் பொறியியல் கல்லூரிகளிலும், மருத்துவக் கல்லூரிகளிலும், பல், கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரிகளிலும், வேளாண் கல்லூரிகளிலும், சட்டக் கல்லூரிகளிலும், ஒற்றைச் சாளர முறையில் […]

Village Adoption Inauguration Of Thamaraikuppam

Village Adoption Inauguration Of Thamaraikuppam

As we are aware that UNIPRO has adopted “THAMARAIKUPPAM” village situated in “UTHUKOTTAI” Taluk under “THIRUVALLUR” district as a part of Chennai 2015 Flood Rehabilitation Project, its inauguration was conducted on April 10th, 2016 upon completion of House renovation process in the village. By the grace of Allah, 5 Houses which damaged completely has been […]

Sown Seeds of UNIPRO Starts Blossoming Flowers in ARI

Sown Seeds of UNIPRO Starts Blossoming Flowers in ARI

A Miswak or Siwak, the twig a majority of people from Muslim countries use daily to brush their teeth, is an alien thing to most people in the Western world. Although it might sound outdated to use twigs from trees to clean one’s mouth and teeth, studies conducted on the Miswak prove otherwise, inferring that […]

UNIPRO Exam Empowerment Feedbacks

UNIPRO Exam Empowerment Feedbacks

As a part of flood relief activities and by realizing the fact that 10th and +2 students of Chennai lost their one month education, UNIPRO organized a Motivation, Memory and Study Skills Workshop, eCubate to boost up their confidence level and to get empowered in the field of education and board exams. We believe that […]

UNIPRO Adopts THAMARAIKUPPAM Village

UNIPRO Adopts THAMARAIKUPPAM Village

Our honorable National Leader Mahatma Gandhi being a champion of ‘Swadeshi’, or home economy, said that “The true India is to be found not in its few cities, but in its seven hundred thousand villages. If the villages perish, India will perish too.” As a part of Chennai Flood 2015 rehabilitation plan, UNIPRO adopted a […]

UNIPRO Honorary Patron Awards

UNIPRO Honorary Patron Awards

Social ownership refer to public ownership, co-operative ownership and citizen ownership of equity. UNIPRO identified such personalities and honors patron awards in Exam Empowerment Program organized in SIET Auditorium at Chennai on 30th December, 2015. UNIPRO presented award to Mr. AMEEN-E-MUDASSAR, CEO of CIGMA Foundation for conducting career counseling and memory training across various cities […]

IKK Honors UNIPRO’s Excellence in Flood Relief of Chennai

IKK Honors UNIPRO’s Excellence in Flood Relief of Chennai

IKK honors notorious efforts of UNIPRO in recent Chennai flood hit. It is very well known that UNIPRO made a gargantuan task of saving the lives of many victims during recent flood in Chennai. In initial phase, UNIPRO involved in flood relief support along with IMCT by distributing flood relief materials and by assisting medical […]

UNIPRO in Chennai Flood Relief

UNIPRO in Chennai Flood Relief

UNIPRO is on the ground responding to those affected by floods in Chennai by joining hands with IMCT and UNWO. Our volunteers made their best effort in the field by distributing food packets and water. Besides being fed the victims, our volunteers strived to greater extent to shelter the victims in safer areas, conducting various […]

Village Sanitation Project

Village Sanitation Project

There are about 300 individuals (men/women/children) in total and has 50+ houses in which all these people live in Deen Nagar, Thiruvilangadu.All the families depend on daily wages & have tough living conditions. By the grace of Almighty Allah, there are 12 dignified toilets built & ready for use, another 13 more to go, in […]

UNIPRO Ifthar Gathering

UNIPRO Ifthar Gathering

UNIPRO organized an Ifthar Gathering on July 5, 2015 at Noble Hostpital. Bro. Mohammed Farook addressing the gathering and highlighted giving back to society. Bro. Abdul Rahman shares UNIPRO milestone and invited IT volunteers to join hands for society. Bro. KVS Habib Mohammed gave an excellent guidance and message for brothers working in IT company. […]

Super Fast 2015

Super Fast 2015

SuperFast is a program which run by Illume academy, which enable us to help the needy amongst us, and to provide a food provision kit, which sufficient for a 4 member family for a month which costs Rs. 1,600. We are accumulating funds for SuperFast 2015, which will be collectively transferred to Illume Academy account […]

UNIPRO’s 1st Annual Meet Proceedings

UNIPRO’s 1st Annual Meet Proceedings

Butt Road Masjid Imam started with Qirat and gave a speech on importance of youngsters in changing the islamic history and role of current young generation to address the need of society and social upliftment. Followed by brother Muhibullah who was previously a buddist monk, gave a speech on importance of dawah. Abdul Rahman, president […]

Activities – March 2015

Activities – March 2015

The activities done during the month of March are summarized as follows. Sadhaka Activities – Rs.5000/- Sadaqa amount contributed to purchase land for NAMI Baithulmal – NISWAN Madasara / Islamic Guidance Center at Vysarpadi. – Rs.5000/- Sadaqa amount contributed to Ikramul Muslimeen Chartitable Trust, Kodungaiyur. Medical Camp conducted for the needy people, which is arranged […]

Medical Help Request for Leg Operation

Medical Help Request for Leg Operation

UNIPRO had received a medical help request for a lorry driver aged 23 whose leg was broken in an accident on 2012. After the accident he was unable to move anywhere & just sit idle in home. Due to financial constraints they couldn’t proceed for further treatment. With Almighty help some teams supported & they […]

UNIPRO joined Federations of Chennai Metropolitan Baithulmals

UNIPRO joined Federations of Chennai Metropolitan Baithulmals

UNIPRO receives request from different locations and hence we wanted to be part of a Fedaration to redirect the request to respective local baithulmal and hence associated with Federations of Chennai Metropolitan Baithulmals’s Federations of Chennai Metropolitan Baithulmals’s (FCMB) objective is to co-ordinate all Muslim Welfare Associations, Baithulmals, Trusts, Societies, Foundations or Organizations in any […]

Career Guidance for Students with ILMI

Career Guidance for Students with ILMI

ILMI is doing a Career Guidance program for 9th, 10th ; +2 students in order to guide them in selecting courses in studies. It also give guidance related to Government Scholarship and job oriented courses details and spreads awareness related to this all over Tamil Nadu. UNIPRO team volunteered with ILMI for their ‘Train the […]

Kashmir Flood Relief Fund

Kashmir Flood Relief Fund

Most of you aware that Kashmir is being hit by heavy rainfall and its been surrounded by flood all over the area, which resulted in most of the people affected to sustain their routine life. What you are seeing above is the city of *Srinagar, Kashmir* soaked in water. The above map represents an area […]